Stel je eens voor een wereld waar liefde en eenheid de basis is. Een wereld waarin iedereen gelijk is ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd en verworvenheden. Je werkt om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Status en positie zijn niet belangrijk en er is een balans tussen werk en privé. Relaties zijn gestoeld op gelijkwaardigheid, vrijheid en worden vormgegeven vanuit het hart. Technologie en vooruitgang dienen alle mensen en niet slechts de rijke mensen. Gezondheid is voor iedereen haalbaar. Vrije energie is voor iedereen beschikbaar. Bovendien leeft en werkt iedereen in harmonie met de natuur. Alles wat van de natuur wordt genomen, wordt ook weer teruggegeven. Moeder Aarde is weer een moeder van alle inwoners van deze planeet. Er is weer harmonie en balans tussen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en waarden.

Is dit een utopie of is dit straks de werkelijkheid? Je zult het niet zeggen met de chaos die er op dit moment op wereldschaal is. Misschien ben je net als ik je de afgelopen maanden nog bewuster geworden van hoe alles samenhangt met elkaar. Opgesloten in onze huizen hebben we de verbondenheid met elkaar en de wereld nog nooit zo sterk gevoeld. Of je nu de spirituele geschriften erop naslaat of de economen of wetenschappers hoort. Ze zeggen allemaal dat de wereld in verandering is. Deze verandering is op vele terreinen zichtbaar en voltrekt zich nu zowel op collectief niveau, binnen organisaties en in de individuele mens. Niemand kent het gehele grotere plaatje en voor geen enkel mens is dat ook in zijn totaliteit te bevatten. Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk. Het watermantijdperk, zoals in vele geschriften beschreven. De wereld zoals die nu bestaat verbrokkelt en gaat over naar een nieuwe vorm. Deze verandering gaat niet van vandaag op morgen en zal eerst veel meer chaos opleveren, voordat de wereld weer vanaf de fundamenten kan worden opgebouwd. Alle schaduw en collectieve angstvelden zullen omhoogkomen en in het licht worden gezet. Structuren gebaseerd op macht en controle zullen verdwijnen en de wereld zal vanaf de grond weer opgebouwd moeten worden. Dit heeft gevolgen voor de financiële markten en -structuren, de politiek, de gezondheidszorg, technologie, de voedselindustrie, voor onderwijs en ga zo maar door. Dit proces is al tijden aan de gang en gaat steeds sneller. De Covid crisis is het begin geweest van een enorme versnelling. In de eerste instantie komt er meer angst en behoefte om het onder controle te krijgen. Eén van de vele gevolgen zal een wereldwijde economische crisis zijn. Controle en macht maken plaats voor liefde en vrijheid. Dit gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren en zal vele jaren gaan duren. Deze verandering zal ondersteund worden door een nieuwe energie van een veel hogere frequentie dan wat er nu is. 

Transformatie individueel

De mensheid in zijn geheel gaat zich bewegen naar een ander bewustzijnsniveau, maar niet iedereen doet dat tegelijkertijd. Er zijn veel mensen die nu op de brug staan naar een nieuwe fase. Ze zijn hun oude realiteit ontstegen, maar de nieuwe werkelijkheid heeft zich nog niet geopenbaard. Dat is een moeilijke fase, zeker als je omgeving nog niet zover is. Je staat een beetje verloren op de brug en niemand kan je helpen, behalve jijzelf. De reden dat je op de brug bent gestapt is voor velen verschillend. Soms is daar een pijnlijke confrontatie of breuk aan vooraf gegaan, voor sommigen is het de tijd van de lockdown die ze inzichten heeft gegeven, sommigen komen door een crisis of ziekte of een ontmoeting met een zielsverwant in een persoonlijk proces.

Je komt vanzelf in een vorm van transformatieproces terecht, die de energie geeft om op zoek te gaan naar wie je in wezen bent. Je doet dit niet met je ego, maar het gebeurt door je heen. Je ziel weet de weg. In deze periode van transformatie onderga je een (dramatische) bewustzijnsgroei. Je zult je emotionele ballast en onverwerkte stukken onder ogen moeten komen en verwerken. Je (vaak belemmerende) overtuigingen en overlevingsmechanismes zal je gaan herzien en oplossen. Tegelijkertijd ga je je onthechten van allerlei mensen en zaken die niet meer belangrijk voor je zijn. Je ware zelf wordt meer en meer zichtbaar en je wordt vrijer in jezelf. Naast dat het een prachtig en helend proces is, zal je vaak meerdere malen door een zogeheten donkere nacht van de ziel moeten. Deze periodes zijn vergelijkbaar met depressie. Dit proces is voor iedereen anders zowel in de vorm als de intensiteit. Het hangt ook af van jouw pad van je ziel en de rol die je in deze verandering gaat spelen. Dat we allemaal naar de aarde zijn gekomen om deze shift mee te maken daarvan ben ik intussen overtuigd.  Toch zal niet iedereen kiezen om ook echt de stap naar een hoger bewustzijnsniveau te maken.

Verandering van invulling van loopbaan

Ik heb het geluk dat ik in mijn praktijk veel verschillende mensen mag ontmoeten. De afgelopen jaren heb ik honderden gesprekken gevoerd. Bijna altijd zijn dit mensen die op één of andere manier in een veranderingsproces zitten. De reden van de afspraak is vaak een verandering van loopbaan, maar interessant is vaak het verhaal erachter. De oude loopbaan voldoet niet meer en velen zoeken naar een meer zinvol bestaan. Ook ontmoet ik veel jonge mensen, die al heel vroeg weten dat ze iets speciaals komen doen. Vaak zijn het bijzonder begaafde, getalenteerde en gevoelige mensen. Deze generatie lijkt anders te zijn bedraad en geeft niets om status, geld of aanzien. Ze willen hun hart volgen en doen wat ze komen doen: de wereld helpen naar een volgend niveau van evolutie. Zij zijn al in zekere zin geboren met tools voor de Nieuwe Tijd. Ook al zullen velen zich verloren voelen in de huidige wereld… ze vinden sneller hun pad. Als je tot hier bent gekomen met lezen van deze blog dan resoneert deze tekst wellicht bij je. Misschien voel je wel in jezelf dat dit waar is en dat jij ook ‘aan de beurt bent’. Dat je gaat inzien dat je een rol hebt in de overgang naar een nieuwe wereld. Misschien sta je wel verloren op de brug naar een volgende fase of zit je in een verwarrend veranderingsproces. Het punt bij deze ontwikkeling is dat je niet eenvoudig naar een coach of therapeut kan, omdat deze verandering niet door één therapie te fixen is. Het is een persoonlijk en intuïtief proces, waarin je helemaal moet zien leren af te stemmen op je eigen innerlijke stem en ziel. Het volgen en aanklampen van een leraar is niet de manier, omdat je je eigen leraar moet worden. Alle wijsheid zit al binnen in je en daar hoef je alleen maar op in te tappen. Toch kunnen aanwijzingen op je pad je helpen om uit verwarring te komen en kunnen bepaalde trainingen of consulten je wel helpen. Zelf ben ik in 2016 in een intens transformatieproces gekomen, nadat ik een zielsliefde tegenkwam. Hij heeft mij zo “aangezet” dat ik in een oogwenk wist dat mijn hele leven op zijn kop moest. Ik kwam in een intens en levens veranderend proces en heb mijn jeugdthema’s verwerkt en mijn patronen laagje voor laagje bestudeerd en afgelegd. Het was een rollercoaster en bij tijd en wijle erg zwaar, maar meer dan ooit in mijn leven leef ik vanuit mijn hart. En het proces gaat door. Ik ontmoet in mijn praktijk steeds vaker mensen die tegen een transformatie aanzitten of erin zitten. Ik verwacht dat deze processen in de komende tijd bij veel en veel meer mensen gaat plaatsvinden. En mocht je dingen herkennen als je dit leest, weet dan dat het misschien wel het meest ingrijpende is dat je ooit hebt meegemaakt, maar ook misschien wel het mooiste proces. Het leidt naar een leven met meer liefde, lichtheid, inspiratie en innerlijke vrede. En dat is precies wat de bedoeling is.