Werkwijze

Doel

We stemmen van te voren het doel af van het traject. Gedurende het traject werken telkens met het resultaat voor ogen. Als coach stimuleer ik het leer- en ontwikkelingsproces en daarin heb ik (anders dan de manager) geen belang. Zelf is de kandidaat verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen. Alleen de kandidaat zelf kan namelijk een verandering tot stand brengen. De coach bevordert het inzicht en daar begint een ontwikkeling mee. Tussen de gesprekken door reflecteert de kandidaat op de ontwikkelingen die hij/zij doormaakt.

Traject

Doorgaans worden de volgende stappen doorlopen:

1. Intake

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. Tijdens dit intakegesprek kan de kandidaat kennismaken met mijn werkwijze en bepalen of deze past. In dit gesprek bespreken we de leerdoelen en het aantal gesprekken dat we denken nodig te hebben.

2. Voorstel

Op basis van de intake wordt er een voorstel met een plan van aanpak en het kostenplaatje gemaakt.

3. Bijeenkomsten

Na goedkeuring volgen er (meestal) tussen de 3-8 bijeenkomsten. Bij het eerste gesprek is meestal de manager ook aanwezig om de leerdoelen af te stemmen.

4. Evaluatie

Aan het eind van het coachingstraject evalueren we het traject (eventueel met de manager). Daarnaast vult de gecoachte (en manager) een evaluatieformulier in over de tevredenheid over het traject en over de coach.

Gedragscode

Schutte Coaching is lid van de NOLOC – de Nederlandse Vereniging van Loopbaanprofessionals en Carrière coaches. Dit betekent dat ik me houdt aan de gedragscode van de NOLOC en dat geschillen worden voorgelegd aan deze vereniging.

Schutte Coaching staat ingeschreven bij Gcoach.