Re-integratie 2e spoor

Van ziekte naar passend werk

Re-integratie 2e spoor start wanneer uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en er geen mogelijkheden meer zijn voor herplaatsing binnen uw bedrijf.

In een 2e spoor re-integratietraject starten we met een loopbaanonderzoek, waarbij kwaliteiten, interesses, loopbaanwensen en – mogelijkheden van de kandidaat in kaart wordt gebracht.

Vervolgens wordt de kandidaat getraind in sollicitatievaardigheden en netwerken. Tenslotte zal de kandidaat intensief begeleid worden naar passend werk.