Loopbaanbegeleiding

Probleem?

Organisaties hebben er baat bij dat de medewerkers op de juiste plek zitten. Als talenten volledig tot hun recht komen is de medewerker het meest gemotiveerd en gedreven. Dit komt de bedrijfsdoelstellingen ten goede en kan stress- en motivatieproblemen voorkomen. Soms loopt het even niet zo lekker met een medewerker. In dat geval kan loopbaanbegeleiding op maat inzicht geven aan de organisatie en de medewerker hoe nu verder. Schutte Coaching biedt verschillende korte en langere programma’s, die allemaal op maat worden uitgevoerd.

Loopbaanoriëntatie

In een wereld waar zo veel mogelijkheden zijn, is het voor professionals vaak lastig om keuzes te maken. Ook na (een paar) jaren werkervaring komen er weer nieuwe mogelijkheden en moeten opnieuw keuzes gemaakt worden. Dat kan een moment zijn om door middel van loopbaanbegeleiding te onderzoeken wat de keuzes tot nu toe zijn geweest en wat werkelijk de talenten en drijfveren zijn. De medewerker kan hiermee een nieuwe balans vinden of een nieuw (loopbaan) perspectief.
Doorgaans is dit een traject van 6 gesprekken van 1,5 uur. Tussendoor worden opdrachten uitgevoerd.

Loopbaanscan

Een loopbaanscan is een kort, maar krachtig loopbaantraject, waarin de medewerker actief aan de slag gaat om zijn loopbaan te managen. We gaan kijken naar wat inspireert, wat de talenten, interesses en mogelijkheden zijn. Soms is er een specifieke vraag of wil de werknemer juist stil staan bij de vraag of het werk wat hij doet nog wel passend is. Aan het eind van het traject kan de medewerker een korte- en lange termijn actieplan maken. Dit traject is 3 gesprekken en tussendoor worden opdrachten uitgevoerd.

Coaching

Coaching kan nuttig zijn bij het ontwikkelen van bepaalde competenties en vaardigheden. Anders dan bij een training wordt een coachingstraject op maat vorm gegeven, zodat er gericht gewerkt wordt. Coaching richt zich op het onderzoeken van gedragspatronen en onderliggende motieven. De kandidaat krijgt hierdoor inzicht in het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Een coachingstraject is een kortdurend traject. Er worden verschillende technieken en methodes gebruikt. Ieder mens en iedere vraag is uniek. Coaching is een traject op maat. Doorgaans zijn er 4-8 gesprekken nodig om het resultaat te bereiken.

Ook bij stressklachten op het werk, vragen over balans werk en privé of de combinatie kinderen en carrière kan coaching nuttig zijn.